London 1964 +23 Vàng 1294 -1.7
Newyork 184.10 +1.90 Dầu thô 95.42 +0.94
Ara Brazil 222.00 +4.50 Euro/USD 2.25062 +0.00261
Ara Tokyo 140.8 -1.8 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 186.5 +2.4 USD index 82.11 +0.168
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 3221 +22
Quý khách phải đăng nhập trước khi sử dụng ! Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, gọi ngay Gia Phát (0123) 4243 888 để đăng ký . Trân trọng !