London 1977 -8 Vàng 1236 -0.3
Newyork 186.20 +0.95 Dầu thô 94.07 -0.81
Ara Brazil 220.75 +0.10 Euro/USD 2.33994 +0.01463
Ara Tokyo 134.4 -0.9 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 180.5 +0.8 USD index 84.24 +0.009
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 3149 +79
Quý khách phải đăng nhập trước khi sử dụng ! Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, gọi ngay Gia Phát (0123) 4243 888 để đăng ký . Trân trọng !