London 2096 +1 Vàng 1,198.2 +0.4
Newyork 192.65 -1.60 Dầu thô 74.03 -0.06
Ara Brazil 232.90 -1.90 Euro/USD 2.49523 -0.03156
Ara Tokyo 152.4 0 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 189.5 +0.3 USD index 87.86 -0.300
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 2,874 +50

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 35