London 1907 +38 Vàng 1213 +3.0
Newyork 140.50 -0.05 Dầu thô 49.76s +1.59
Ara Brazil 181.50 +1.50 Euro/USD 2.83720 -0.06174
Ara Tokyo 384-4s +4-4 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 222.5 +0.4 USD index 95.29 +0.001
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 3,102s +51

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 42