London 2025 -21 Vàng 1245 -6.4
Newyork 191.10 -8.50 Dầu thô 81.19 -1.30
Ara Brazil 220.70 -1.45 Euro/USD 2.47747 +0.00021
Ara Tokyo 139.2 -0.9 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 182.1 +1.6 USD index 85.76 +0.351
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 3113 +3

Trang 1 trong tổng số 181