London 1896 -16 Vàng 1196 +1.2
Newyork 174.70 +0.35 Dầu thô 57.13s +2.77
Ara Brazil 212.85s +1.65 Euro/USD 2.65600 -0.00322
Ara Tokyo 419-0s -0-4 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 184.0 +4.0 USD index 89.6 +0.363
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 2,954s +11

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 37