London 2152 +6 Vàng 1284 +3.3
Newyork 212.35 +0.55 Dầu thô 101.9 +0.15
Ara Brazil 260.75 -1.70 Euro/USD 20 +20
Ara Tokyo 198.1 +2.8 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 200.0 +4.0 USD index 79.94 -0.060
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 16,504 -10.51
Cacao 2997 +4
Vui lòng ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ hoặc liên hệ GiaPhat - 0123.4243.888 để mở tài khoản!