London 2118 +54 Vàng 1294  
Newyork 201.20 +15.25 Dầu thô 104.3  
Ara Brazil 252.85 +2.95 Euro/USD 20 +20
Ara Tokyo 194.7 0 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 204.0 -4.0 USD index 79.90 +0.020
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 16,409 -16.31
Cacao 3001 +45
Vui lòng ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ hoặc liên hệ GiaPhat - 0123.4243.888 để mở tài khoản!