London 2042 +20 Vàng 1226 -3.9
Newyork 189.95 -2.40 Dầu thô 82.64 +1.22
Ara Brazil 218.45 -2.55 Euro/USD 2.43773 -0.02516
Ara Tokyo 146.5 +3 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 192.7 +4.5 USD index 85.38 -0.098
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 2937 +14

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 73