London 1736 +7 Vàng 1183 -0.1
Newyork 134.15 +1.25 Dầu thô 47.34 -0.26
Ara Brazil 171.00 +1.40 Euro/USD 3.18947 +0.00113
Ara Tokyo 378-4 +2-2 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 206.0 -0.6 USD index 98.27 -0.089
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 2,700 +1
Quý khách phải đăng nhập trước khi sử dụng ! Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, gọi ngay Gia Phát (0123) 4243 888 để đăng ký . Trân trọng !