London 2081 +26 Vàng 1288 +0.6
Newyork 201.20 +1.20 Dầu thô 95.86 -0.10
Ara Brazil 243.40 +0.15 Euro/USD 2.23401 +0.00381
Ara Tokyo 143.5 0 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 183.8 -0.5 USD index 82.89 0.000
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 3229 +1
Quý khách phải đăng nhập trước khi sử dụng ! Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, gọi ngay Gia Phát (0123) 4243 888 để đăng ký . Trân trọng !