London 1603 -8 Vàng 1127 +2.8
Newyork 120.80 -3.50 Dầu thô 45.78 -3.42
Ara Brazil 150.80 -2.70 Euro/USD 3.67548 +0.05026
Ara Tokyo 356-4 -7-2 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 160.1 -4.1 USD index 95.4 -0.425
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 3,145s +43
Quý khách phải đăng nhập trước khi sử dụng, nếu chưa có tài khoản đăng nhập, vui lòng liên hệ 0123.4243.888 (gặp Thái) để mở tài khoản. Trân trọng !