London 2036 -6 Vàng 1199 -25.9
Newyork 187.60 -2.00 Dầu thô 81.62 -0.58
Ara Brazil 216.35 -2.30 Euro/USD 2.40088 -0.05510
Ara Tokyo 147.7 0 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 192.1 -2.4 USD index 86.24 +0.204
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 2946 +9

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 74