London 2112 +31 Vàng 1265 -22.2
Newyork 209.45 +8.25 Dầu thô 93.05 -2.91
Ara Brazil 250.50 +7.20 Euro/USD 2.24506 +0.00411
Ara Tokyo 143.3 -0.2 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 187.8 -0.2 USD index 83.08 +0.189
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 3165 -64
Quý khách phải đăng nhập trước khi sử dụng ! Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, gọi ngay Gia Phát (0123) 4243 888 để đăng ký . Trân trọng !