London 1931 -10 Vàng 1292 -8.1
Newyork 162.45 +2.50 Dầu thô 45.59s -0.72
Ara Brazil 198.50 +0.70 Euro/USD 2.57639 +0.00535
Ara Tokyo 386-6s +3-0 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 192.0 +5.0 USD index 94.76 +0.685
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 2,755s -46

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 40