London 1834 -16 Vàng 1209 +8.3
Newyork 137.45 -2.30 Dầu thô 49.13 -1.86
Ara Brazil 178.50 -4.35 Euro/USD 2.88069 +0.01382
Ara Tokyo 379-4 +3-6 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 222.0 +1.5 USD index 95.31 +1.093
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 3,060 +36

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 42