London 1854 -42 Vàng 1179 -16.1
Newyork 171.55 -3.15 Dầu thô 55.43 -1.70
Ara Brazil 212.85s +1.65 Euro/USD 2.65232 -0.00418
Ara Tokyo 420-0 +1-0 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 192.8 +0.3 USD index 89.58 -0.021
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 2,961 +7

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 37