London 2078 0 Vàng 1202 +10.6
Newyork 189.65 +1.95 Dầu thô 76.72 +0.87
Ara Brazil 230.00 -7.05 Euro/USD 2.51163 -0.05839
Ara Tokyo 146.7 -0.2 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 190.5 +0.2 USD index 88.41 +0.738
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 2867 -12

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 75