London 2074 -22 Vàng 1167 -30.1
Newyork 191.10 -2.40 Dầu thô 67.40 -6.29
Ara Brazil 226.15 -6.85 Euro/USD 2.57266 +0.04618
Ara Tokyo 154.1 +1.7 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 188.0 +0.5 USD index 88.42 +0.766
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 2,856 -15

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 35