GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Arabica phiên GD ngày 30/07/2015

52 Week High
232.00
197.74
Price Crosses 9-40 Day Moving Average
189.16
38.2% Retracement from 52 Week High
175.93
50% Retracement from 52 Week High/Low
14 Day RSI at 80%
164.94
163.90
Price Crosses 9-18 Day Moving Average
162.69
38.2% Retracement from 52 Week Low
13 Week High
146.25
14 Day RSI at 70%
143.83
136.80
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
136.17
38.2% Retracement from 13 Week High
4 Week High
133.75
133.05
50% Retracement from 13 Week High/Low
129.97
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
129.93
38.2% Retracement from 13 Week Low
129.72
Price Crosses 40 Day Moving Average
128.71
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
128.44
38.2% Retracement from 4 Week High
128.40
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
126.93
14 Day RSI at 50%
126.80
50% Retracement from 4 Week High/Low
126.18
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
125.53
Price Crosses 18 Day Moving Average
125.16
38.2% Retracement from 4 Week Low
125.15
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 2]
124.78
123.64
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 1]
123.47
123.24
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
123.13
Price Crosses 9 Day Moving Average
122.38
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
Current Price [Giá hiện tại]
122.15
Current Price [Giá hiện tại]
121.78
Pivot Point [ĐIểm chặn]
120.57
14 Day %d Stochastic Stalls
Pivot Point 1st Level Support [Hỗ trợ 1]
120.47
119.88
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
4 Week Low
13 Week Low
52 Week Low
119.85
Pivot Point 2nd Level Support [Hỗ trợ 2]
118.78
118.50
14 Day %k Stochastic Stalls
14 Day RSI at 30%
116.42
14 Day RSI at 20%
103.27

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: