GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Robusta phiên GD ngày 30/07/2015

52 Week High
2,245
14 Day RSI at 80%
2,090
1,996
38.2% Retracement from 52 Week High
1,919
50% Retracement from 52 Week High/Low
14 Day RSI at 70%
1,873
1,841
38.2% Retracement from 52 Week Low
13 Week High
1,829
4 Week High
1,805
1,752
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
1,738
38.2% Retracement from 13 Week High
1,736
38.2% Retracement from 4 Week High
1,730
Price Crosses 40 Day Moving Average
1,726
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
1,715
50% Retracement from 4 Week High/Low
1,714
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
1,711
50% Retracement from 13 Week High/Low
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
1,700
14 Day RSI at 50%
1,693
38.2% Retracement from 4 Week Low
1,688
Price Crosses 18 Day Moving Average
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
1,683
38.2% Retracement from 13 Week Low
1,675
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
1,673
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
1,662
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
1,653
Price Crosses 9 Day Moving Average
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 2]
1,651
1,650
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 1]
1,644
Current Price [Giá hiện tại]
1,638
Current Price [Giá hiện tại]
1,636
Pivot Point [Điểm chặn]
Pivot Point 1st Level Support [Hỗ trợ 1]
1,629
1,628
14 Day %d Stochastic Stalls
4 Week Low
1,624
Pivot Point 2nd Level Support [Hỗ trợ 2]
1,621
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
1,614
14 Day %k Stochastic Stalls
14 Day RSI at 30%
1,608
13 Week Low
52 Week Low
1,592
14 Day RSI at 20%
1,494

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: