GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Arabica phiên GD ngày 31/07/2015

52 Week High
232.00
197.21
Price Crosses 9-40 Day Moving Average
189.16
38.2% Retracement from 52 Week High
175.93
50% Retracement from 52 Week High/Low
169.20
Price Crosses 9-18 Day Moving Average
162.69
38.2% Retracement from 52 Week Low
14 Day RSI at 80%
162.08
13 Week High
146.25
14 Day RSI at 70%
142.47
138.05
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
136.17
38.2% Retracement from 13 Week High
133.05
50% Retracement from 13 Week High/Low
4 Week High
132.95
129.97
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
129.93
38.2% Retracement from 13 Week Low
129.38
Price Crosses 40 Day Moving Average
128.71
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
127.95
38.2% Retracement from 4 Week High
127.45
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 2]
127.40
126.79
14 Day RSI at 50%
126.40
50% Retracement from 4 Week High/Low
126.18
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 1]
126.15
125.54
Price Crosses 18 Day Moving Average
Current Price [Giá hiện tại]
124.90
Current Price [Giá hiện tại]
124.85
38.2% Retracement from 4 Week Low
124.70
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
124.45
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
124.10
Pivot Point [Điểm chặn]
123.64
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
Pivot Point 1st Level Support [Hỗ trợ 1]
122.85
122.81
Price Crosses 9 Day Moving Average
122.38
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
Pivot Point 2nd Level Support [Hỗ trợ 2]
120.80
4 Week Low
13 Week Low
52 Week Low
119.85
119.24
14 Day %d Stochastic Stalls
117.50
14 Day %k Stochastic Stalls
117.29
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
14 Day RSI at 30%
113.62
14 Day RSI at 20%
97.15

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: