GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Robusta phiên GD ngày 31/07/2015

52 Week High
2,245
2,244
Price Crosses 9-18 Day Moving Average
14 Day RSI at 80%
2,058
1,996
38.2% Retracement from 52 Week High
1,919
50% Retracement from 52 Week High/Low
14 Day RSI at 70%
1,857
1,841
38.2% Retracement from 52 Week Low
13 Week High
1,828
4 Week High
1,792
1,746
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
1,738
38.2% Retracement from 13 Week High
1,728
38.2% Retracement from 4 Week High
Price Crosses 40 Day Moving Average
1,726
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
1,714
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
1,711
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
1,710
50% Retracement from 13 Week High/Low
1,708
50% Retracement from 4 Week High/Low
1,696
14 Day RSI at 50%
1,688
38.2% Retracement from 4 Week Low
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
1,684
Price Crosses 18 Day Moving Average
1,682
38.2% Retracement from 13 Week Low
1,678
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 2]
1,672
1,662
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 1]
1,660
1,650
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
1,649
Price Crosses 9 Day Moving Average
Current Price [Giá hiện tại]
1,648
Current Price [Giá hiện tại]
1,647
Pivot Point [Điểm chặn]
1,646
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
1,641
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
Pivot Point 1st Level Support [Hỗ trợ 1]
1,635
4 Week Low
1,624
Pivot Point 2nd Level Support [Hỗ trợ 2]
1,622
1,620
14 Day %d Stochastic Stalls
1,616
14 Day %k Stochastic Stalls
14 Day RSI at 30%
1,599
13 Week Low
52 Week Low
1,592
14 Day RSI at 20%
1,477

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: