GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Arabica phiên GD ngày 03/08/2015

52 Week High
232.00
194.59
Price Crosses 9-40 Day Moving Average
189.16
38.2% Retracement from 52 Week High
175.93
50% Retracement from 52 Week High/Low
170.90
Price Crosses 9-18 Day Moving Average
162.69
38.2% Retracement from 52 Week Low
14 Day RSI at 80%
159.45
13 Week High
146.25
14 Day RSI at 70%
141.24
137.40
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
136.17
38.2% Retracement from 13 Week High
133.05
50% Retracement from 13 Week High/Low
4 Week High
132.95
129.97
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
129.93
38.2% Retracement from 13 Week Low
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 1]
129.18
129.07
Price Crosses 40 Day Moving Average
128.71
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
127.95
38.2% Retracement from 4 Week High
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 2]
127.22
126.68
14 Day RSI at 50%
126.40
50% Retracement from 4 Week High/Low
126.18
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
125.95
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
125.68
Pivot Point [Điểm chặn]
125.56
Price Crosses 18 Day Moving Average
125.34
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
Current Price [Giá hiện tại]
125.25
Current Price [Giá hiện tại]
124.95
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
124.85
38.2% Retracement from 4 Week Low
Pivot Point 1st Level Support [Hỗ trợ 1]
123.72
123.64
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
122.72
Price Crosses 9 Day Moving Average
122.38
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
Pivot Point 2nd Level Support [Hỗ trợ 2]
122.18
121.80
14 Day %k Stochastic Stalls
4 Week Low
13 Week Low
52 Week Low
119.85
119.27
14 Day %d Stochastic Stalls
116.68
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
14 Day RSI at 30%
114.01
14 Day RSI at 20%
98.19

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: