GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Robusta phiên GD ngày 03/08/2015

52 Week High
2,245
2,209
Price Crosses 9-18 Day Moving Average
14 Day RSI at 80%
2,056
1,996
38.2% Retracement from 52 Week High
1,919
50% Retracement from 52 Week High/Low
14 Day RSI at 70%
1,854
1,841
38.2% Retracement from 52 Week Low
13 Week High
1,828
4 Week High
1,792
1,740
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
1,738
38.2% Retracement from 13 Week High
1,728
38.2% Retracement from 4 Week High
1,726
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
1,725
Price Crosses 40 Day Moving Average
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
1,714
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
1,710
50% Retracement from 13 Week High/Low
1,708
50% Retracement from 4 Week High/Low
1,692
14 Day RSI at 50%
1,688
38.2% Retracement from 4 Week Low
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 1]
1,683
1,682
38.2% Retracement from 13 Week Low
1,679
Price Crosses 18 Day Moving Average
1,664
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
1,662
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 2]
1,661
1,650
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
1,648
14 Day %k Stochastic Stalls
1,647
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
1,646
Pivot Point [Điểm chặn]
Price Crosses 9 Day Moving Average
Current Price [Giá hiện tại]
1,638
Current Price [Giá hiện tại]
1,626
14 Day %d Stochastic Stalls
4 Week Low
Pivot Point 1st Level Support [Hỗ trợ 1]
1,624
1,620
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
Pivot Point 2nd Level Support [Hỗ trợ 2]
1,609
14 Day RSI at 30%
1,602
13 Week Low
52 Week Low
1,592
14 Day RSI at 20%
1,489

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: