GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Robusta phiên GD ngày 04/08/2015

52 Week High
2,245
2,218
Price Crosses 9-18 Day Moving Average
14 Day RSI at 80%
2,061
1,996
38.2% Retracement from 52 Week High
1,919
50% Retracement from 52 Week High/Low
14 Day RSI at 70%
1,853
1,841
38.2% Retracement from 52 Week Low
13 Week High
1,828
4 Week High
1,752
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
1,738
38.2% Retracement from 13 Week High
1,728
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
1,726
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
1,722
Price Crosses 40 Day Moving Average
1,713
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
1,710
50% Retracement from 13 Week High/Low
1,702
38.2% Retracement from 4 Week High
1,687
50% Retracement from 4 Week High/Low
14 Day RSI at 50%
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
1,682
38.2% Retracement from 13 Week Low
1,681
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
1,673
Price Crosses 18 Day Moving Average
1,671
38.2% Retracement from 4 Week Low
1,660
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
1,658
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
1,656
14 Day %k Stochastic Stalls
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 2]
1,648
1,647
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
1,639
Price Crosses 9 Day Moving Average
1,638
14 Day %d Stochastic Stalls
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 1]
1,636
1,629
Pivot Point [Điểm chặn]
Current Price [Giá hiện tại]
1,625
Current Price [Giá hiện tại]
4 Week Low
1,621
Pivot Point 1st Level Support
1,617
Pivot Point 2nd Level Support
1,610
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
14 Day RSI at 30%
1,603
13 Week Low
52 Week Low
1,592
14 Day RSI at 20%
1,499

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: