GIÁ CÀ PHÊ


Tín hiệu mua/bán cà phê Arabica phiên giao dịch ngày 04/08/2015

Các chỉ báo ngắn hạn
Trung bình di động 7 ngày

Bán
Trung bình di động 8-10 ngày
Nắm giữ
Trung bình di động 20 ngày
Bán
Chỉ báo MACD 20 - 50 ngày
Bán
Cận biên 20 ngày
Nắm giữ
Chỉ báo trung bình ngắn hạn: 60% bán

Khối lượng trung bình 20 ngày là 15,115+54

Các chỉ báo trung hạn
Kênh hàng hóa 40 ngày
Nắm giữ
Trung binh di động 50 ngày

Bán
Chỉ báo MACD 20 - 100 ngày
Bán
Parabol 50 ngày

Bán
Chỉ báo trung bình trung hạn: 75% Bán
Khối lượng trung bình 50 ngày là 16,014+137
Các chỉ báo dài hạn
Kênh hàng hóa 60 ngày

Bán
Trung binh di động 100 ngày
Bán
Chỉ báo MACD 50 - 100 ngày
Bán
Chỉ báo trung bình dài hạn: 100% Bán
Khối lượng trung bình 100 ngày  là 9,965+153
Trạng thái chung: 80% Bán
Giá hiện tại Hỗ trợ Điểm chặn Kháng cự
123.95 120.15 123.60 127.10

KẾT LUẬN

Mở cửa giảm, giữa phiên tăng, đóng cửa giảm

[ĐẶNG GIA THÁI - (0123) 4243.888]


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: