GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE ngày 04/08/2015

ICE Futures U.S.
COFFEE "C" CERTIFIED WAREHOUSE STOCK REPORT
As of: Aug 5, 2015  1:47:47PM
ANTWERP BARCELONA HAMBURG / BREMEN HOUSTON MIAMI NEW ORLEANS NEW YORK Total
Brazil 1,007 0 1,600 1,960 0 0 13,960 18,527
Burundi 65,717 0 60,039 0 0 0 1,594 127,350
Colombia 45,791 0 48,243 13,132 45,896 275 221,592 374,929
Costa Rica 250 0 0 0 0 0 0 250
El Salvador 8,260 0 775 0 0 0 12,390 21,425
Guatemala 13,416 0 200 25 0 0 6,273 19,914
Honduras 397,330 250 25,500 25,244 20,484 2,750 79,444 551,002
India 31,630 0 2,563 0 0 0 0 34,193
Mexico 228,241 0 5,136 32,216 0 250 87,716 353,559
Nicaragua 98,928 0 0 0 0 0 2,325 101,253
Peru 205,620 0 59,292 7,193 0 25 86,699 358,829
Rwanda 59,435 0 16,313 0 0 0 296 76,044
Tanzania 1,210 0 1,437 0 0 0 578 3,225
Uganda 26,591 295 33,324 0 0 0 850 61,060
Total in Bags 1,183,426 545 254,422 79,770 66,380 3,300 513,717 2,101,560
Lượng cà phê Arabica tồn kho trên sàn ICE giảm -1,125 bao so với báo cáo ngày 04/08

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: