GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Arabica phiên GD ngày 05/08/2015

52 Week High
232.00
218.38
Price Crosses 18-40 Day Moving Average
189.16
38.2% Retracement from 52 Week High
183.13
Price Crosses 9-40 Day Moving Average
175.93
50% Retracement from 52 Week High/Low
163.75
Price Crosses 9-18 Day Moving Average
162.69
38.2% Retracement from 52 Week Low
14 Day RSI at 80%
157.99
13 Week High
146.25
14 Day RSI at 70%
140.42
139.55
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
136.17
38.2% Retracement from 13 Week High
133.05
50% Retracement from 13 Week High/Low
4 Week High
132.50
129.93
38.2% Retracement from 13 Week Low
128.32
Price Crosses 40 Day Moving Average
128.21
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 2]
127.90
127.67
38.2% Retracement from 4 Week High
127.17
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 1]
126.40
126.37
14 Day RSI at 50%
126.25
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
126.18
50% Retracement from 4 Week High/Low
126.04
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
125.40
Price Crosses 18 Day Moving Average
125.07
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
Current Price [Giá hiện tại]
124.90
Current Price [Giá hiện tại]
124.70
Pivot Point [Điểm chặn]
124.68
38.2% Retracement from 4 Week Low
Pivot Point 1st Level Support [Hỗ trợ 1]
123.20
123.07
14 Day %d Stochastic Stalls
123.01
Price Crosses 9 Day Moving Average
122.99
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
122.73
14 Day %k Stochastic Stalls
121.94
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
121.55
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
Pivot Point 2nd Level Support [Hỗ trợ 2]
121.50
4 Week Low
13 Week Low
52 Week Low
119.85
119.54
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
14 Day RSI at 30%
114.28
14 Day RSI at 20%
99.16

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: