GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Robusta phiên GD ngày 05/08/2015

52 Week High
2,245
2,178
Price Crosses 9-18 Day Moving Average
14 Day RSI at 80%
2,031
1,996
38.2% Retracement from 52 Week High
1,919
50% Retracement from 52 Week High/Low
1,841
38.2% Retracement from 52 Week Low
14 Day RSI at 70%
1,838
13 Week High
1,828
1,757
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
4 Week High
1,752
1,738
38.2% Retracement from 13 Week High
1,723
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
1,719
Price Crosses 40 Day Moving Average
1,710
50% Retracement from 13 Week High/Low
1,708
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
1,702
38.2% Retracement from 4 Week High
1,697
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
1,687
50% Retracement from 4 Week High/Low
1,684
14 Day RSI at 50%
1,682
38.2% Retracement from 13 Week Low
1,675
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
1,671
38.2% Retracement from 4 Week Low
1,668
Price Crosses 18 Day Moving Average
1,661
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 2]
1,658
1,654
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 1]
1,649
1,643
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
Current Price [Giá hiện tại]
1,639
Current Price [Giá hiện tại]
1,637
14 Day %d Stochastic Stalls
1,636
Pivot Point [Điểm chặn]
Price Crosses 9 Day Moving Average
1,634
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
Pivot Point 1st Level Support [Hỗ trợ 1]
1,627
1,625
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
4 Week Low
1,621
1,618
14 Day %k Stochastic Stalls
Pivot Point 2nd Level Support [Hỗ trợ 2]
1,614
13 Week Low
52 Week Low
1,592
14 Day RSI at 30%
1,588
14 Day RSI at 20%
1,470

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: