GIÁ CÀ PHÊ


Tín hiệu mua/bán cà phê Arabica phiên giao dịch ngày 05/08/2015

Các chỉ báo ngắn hạn
Trung bình di động 7 ngày Mua

Trung bình di động 8-10 ngày
Nắm giữ
Trung bình di động 20 ngày
Bán
Chỉ báo MACD 20 - 50 ngày
Bán
Cận biên 20 ngày
Nắm giữ
Chỉ báo trung bình ngắn hạn: 20% bán

Khối lượng trung bình 20 ngày là 15,135+20

Các chỉ báo trung hạn
Kênh hàng hóa 40 ngày
Nắm giữ
Trung binh di động 50 ngày

Bán
Chỉ báo MACD 20 - 100 ngày
Bán
Parabol 50 ngày

Bán
Chỉ báo trung bình trung hạn: 75% Bán
Khối lượng trung bình 50 ngày là 16,157+143
Các chỉ báo dài hạn
Kênh hàng hóa 60 ngày
Nắm giữ
Trung binh di động 100 ngày
Bán
Chỉ báo MACD 50 - 100 ngày
Bán
Chỉ báo trung bình dài hạn: 75% Bán
Khối lượng trung bình 100 ngày  là 10,126+161
Trạng thái chung: 56% Bán
Giá hiện tại Hỗ trợ Điểm chặn Kháng cự
124.90 121.50 124.70 127.90

KẾT LUẬN

Mở cửa giảm, đóng cửa tăng

[ĐẶNG GIA THÁI - (0123) 4243.888]


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: