GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE ngày 10/08/2015

ICE Futures U.S.
COFFEE "C" CERTIFIED WAREHOUSE STOCK REPORT
As of: Aug 10, 2015  2:15:07PM
ANTWERP BARCELONA HAMBURG / BREMEN HOUSTON MIAMI NEW ORLEANS NEW YORK Total
Brazil 1,007 0 1,600 1,960 0 0 13,960 18,527
Burundi 65,717 0 60,039 0 0 0 1,594 127,350
Colombia 50,741 0 48,243 13,132 45,896 275 218,567 376,854
Costa Rica 250 0 0 0 0 0 0 250
El Salvador 8,260 0 775 0 0 0 12,390 21,425
Guatemala 12,916 0 200 25 0 0 6,273 19,414
Honduras 393,918 250 25,500 24,994 20,234 2,750 79,444 547,090
India 31,460 0 2,563 0 0 0 0 34,023
Mexico 226,931 0 5,136 32,216 0 250 86,966 351,499
Nicaragua 98,928 0 0 0 0 0 2,325 101,253
Peru 205,620 0 59,292 6,943 0 25 86,699 358,579
Rwanda 59,435 0 16,313 0 0 0 296 76,044
Tanzania 1,210 0 1,437 0 0 0 578 3,225
Uganda 26,591 295 33,324 0 0 0 850 61,060
Total in Bags 1,182,984 545 254,422 79,270 66,130 3,300 509,942 2,096,593
Lượng cà phê Arabica tồn kho trên sàn ICE giảm -4,967 bao so với báo cáo ngày 04/08

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: