GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Arabica phiên GD ngày 10/08/2015

52 Week High
232.00
217.19
Price Crosses 18-40 Day Moving Average
189.16
38.2% Retracement from 52 Week High
175.93
50% Retracement from 52 Week High/Low
162.69
38.2% Retracement from 52 Week Low
14 Day RSI at 80%
155.89
155.16
Price Crosses 9-40 Day Moving Average
13 Week High
146.25
14 Day RSI at 70%
139.45
136.17
38.2% Retracement from 13 Week High
134.40
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
133.05
50% Retracement from 13 Week High/Low
4 Week High
132.50
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 2]
131.97
130.22
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
129.93
38.2% Retracement from 13 Week Low
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 1]
129.88
129.75
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
Current Price [Giá hiện tại]
127.80
Current Price [Giá hiện tại]
127.67
38.2% Retracement from 4 Week High
127.56
Price Crosses 40 Day Moving Average
127.05
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
126.77
Pivot Point [Điểm chặn]
126.30
14 Day RSI at 50%
126.18
50% Retracement from 4 Week High/Low
126.15
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
124.89
Price Crosses 9 Day Moving Average
Pivot Point 1st Level Support [Hỗ trợ 1]
124.68
38.2% Retracement from 4 Week Low
124.66
Price Crosses 18 Day Moving Average
124.35
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
122.86
14 Day %d Stochastic Stalls
122.55
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
121.65
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
Pivot Point 2nd Level Support [Hỗ trợ 2]
121.57
121.05
Price Crosses 9-18 Day Moving Average
121.03
14 Day %k Stochastic Stalls
120.25
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
120.24
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
4 Week Low
13 Week Low
52 Week Low
119.85
14 Day RSI at 30%
111.16
14 Day RSI at 20%
92.22

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: