GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE ngày 18/08/2015

ICE Futures U.S.
COFFEE "C" CERTIFIED WAREHOUSE STOCK REPORT
As of: Aug 18, 2015  2:21:42PM
ANTWERP BARCELONA HAMBURG / BREMEN HOUSTON MIAMI NEW ORLEANS NEW YORK Total
Brazil 1,007 0 1,600 1,960 0 0 13,960 18,527
Burundi 65,717 0 58,904 0 0 0 1,594 126,215
Colombia 50,741 0 48,243 13,132 45,896 275 217,742 376,029
Costa Rica 250 0 0 0 0 0 0 250
El Salvador 4,525 0 775 0 0 0 12,292 17,592
Guatemala 12,916 0 200 25 0 0 6,273 19,414
Honduras 391,211 250 25,500 24,744 20,234 2,750 79,444 544,133
India 30,890 0 2,563 0 0 0 0 33,453
Mexico 226,481 0 5,136 32,216 0 250 86,716 350,799
Nicaragua 95,458 0 0 0 0 0 2,325 97,783
Peru 205,370 0 59,292 6,943 0 25 86,699 358,329
Rwanda 59,435 0 16,313 0 0 0 296 76,044
Tanzania 1,210 0 1,437 0 0 0 578 3,225
Uganda 26,591 295 33,324 0 0 0 850 61,060
Total in Bags 1,171,802 545 253,287 79,020 66,130 3,300 508,769 2,082,853
Lượng cà phê Arabica tồn kho trên sàn ICE giảm -13,190 bao so với báo cáo ngày 11/08

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: