GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Robusta phiên GD ngày 18/08/2015

52 Week High
2,233
1,996
38.2% Retracement from 52 Week High
14 Day RSI at 80%
1,980
1,923
50% Retracement from 52 Week High/Low
1,850
38.2% Retracement from 52 Week Low
13 Week High
1,835
14 Day RSI at 70%
1,826
1,811
Price Crosses 9-40 Day Moving Average
1,767
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
1,750
38.2% Retracement from 13 Week High
4 Week High
1,749
1,739
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 2]
1,735
1,730
14 Day %k Stochastic Stalls
1,727
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
14 Day %d Stochastic Stalls
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 1]
1,725
1,724
50% Retracement from 13 Week High/Low
1,717
Price Crosses 40 Day Moving Average
1,716
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
Current Price [Giá hiện tại]
1,715
Current Price [Giá hiện tại]
1,713
Pivot Point [Điểm chặn]
1,708
Price Crosses 9 Day Moving Average
1,707
38.2% Retracement from 4 Week High
Pivot Point 1st Level Support [Hỗ trợ 1]
1,703
14 Day RSI at 50%
1,698
38.2% Retracement from 13 Week Low
1,695
50% Retracement from 4 Week High/Low
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
Pivot Point 2nd Level Support [Hỗ trợ 2]
1,691
1,682
38.2% Retracement from 4 Week Low
1,681
Price Crosses 18 Day Moving Average
1,677
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
1,673
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
1,671
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
1,662
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
4 Week Low
1,640
13 Week Low
52 Week Low
1,613
14 Day RSI at 30%
1,565
14 Day RSI at 20%
1,392
1,243
Price Crosses 9-18 Day Moving Average

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: