GIÁ CÀ PHÊ


Tín hiệu mua/bán cà phê Arabica phiên giao dịch ngày 18/08/2015

Các chỉ báo ngắn hạn
Trung bình di động 7 ngày Mua

Trung bình di động 8-10 ngày Mua

Trung bình di động 20 ngày Mua
Chỉ báo MACD 20 - 50 ngày
Bán
Cận biên 20 ngày
Nắm giữ
Chỉ báo trung bình ngắn hạn: 40% Mua

Khối lượng trung bình 20 ngày là 15,565+0

Các chỉ báo trung hạn
Kênh hàng hóa 40 ngày Mua

Trung binh di động 50 ngày Mua

Chỉ báo MACD 20 - 100 ngày
Bán
Parabol 50 ngày Mua

Chỉ báo trung bình trung hạn: 50% Mua
Khối lượng trung bình 50 ngày là 8,747+0
Các chỉ báo dài hạn
Kênh hàng hóa 60 ngày
Nắm giữ
Trung binh di động 100 ngày Mua
Chỉ báo MACD 50 - 100 ngày
Bán
Chỉ báo trung bình dài hạn: 0% Nắm giữ
Khối lượng trung bình 100 ngày  là 5,627+0
Trạng thái chung: 40% Mua
Giá hiện tại Hỗ trợ Điểm chặn Kháng cự
138.25 136.25 139.25 142.30

KẾT LUẬN

Mở cửa giảm, đóng cửa tăng

[ĐẶNG GIA THÁI - (0123) 4243.888]


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: