GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE ngày 21/08/2015

ICE Futures U.S.
COFFEE "C" CERTIFIED WAREHOUSE STOCK REPORT
As of: Aug 21, 2015  1:47:13PM
ANTWERP BARCELONA HAMBURG / BREMEN HOUSTON MIAMI NEW ORLEANS NEW YORK Total
Brazil 1,007 0 1,600 1,960 0 0 13,960 18,527
Burundi 65,717 0 58,904 0 0 0 1,594 126,215
Colombia 55,691 0 48,243 13,132 45,896 275 217,742 380,979
Costa Rica 250 0 0 0 0 0 0 250
El Salvador 4,525 0 775 0 0 0 12,292 17,592
Guatemala 12,666 0 200 25 0 0 6,273 19,164
Honduras 390,961 250 25,500 24,744 20,234 2,750 79,444 543,883
India 30,890 0 2,563 0 0 0 0 33,453
Mexico 226,231 0 5,136 32,216 0 250 86,466 350,299
Nicaragua 95,708 0 0 0 0 0 2,325 98,033
Peru 202,219 0 59,292 6,943 0 25 86,699 355,178
Rwanda 59,435 0 16,313 0 0 0 296 76,044
Tanzania 1,210 0 1,437 0 0 0 578 3,225
Uganda 26,591 295 33,324 0 0 0 850 61,060
Total in Bags 1,173,101 545 253,287 79,020 66,130 3,300 508,519 2,083,902
Lượng cà phê Arabica tồn kho trên sàn ICE tăng +1,049 bao so với báo cáo ngày 18/08

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: