GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Arabica phiên GD ngày 21/08/2015

52 Week High
231.50
190.05
38.2% Retracement from 52 Week High
14 Day RSI at 80%
181.29
177.25
50% Retracement from 52 Week High/Low
164.45
38.2% Retracement from 52 Week Low
14 Day RSI at 70%
154.69
147.32
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
13 Week High
144.40
4 Week High
142.60
141.92
14 Day %d Stochastic Stalls
141.40
14 Day %k Stochastic Stalls
139.08
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
138.70
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
137.77
Price Crosses 9 Day Moving Average
137.32
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 2]
136.78
136.55
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
136.23
38.2% Retracement from 13 Week High
135.11
38.2% Retracement from 4 Week High
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 1]
134.62
133.80
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
133.70
50% Retracement from 13 Week High/Low
133.41
14 Day RSI at 50%
133.33
Pivot Point [Điểm chặn]
133.12
Price Crosses 18 Day Moving Average
132.80
50% Retracement from 4 Week High/Low
Current Price [Giá hiện tại]
132.45
Current Price [Giá hiện tại]
131.53
Price Crosses 40 Day Moving Average
Pivot Point 1st Level Support [Hỗ trợ 1]
131.17
38.2% Retracement from 13 Week Low
130.49
38.2% Retracement from 4 Week Low
130.28
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
Pivot Point 2nd Level Support [Hỗ trợ 2]
129.88
129.06
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
128.52
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
123.25
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
4 Week Low
13 Week Low
52 Week Low
123.00
14 Day RSI at 30%
113.40
14 Day RSI at 20%
88.38
82.48
Price Crosses 18-40 Day Moving Average
67.07
Price Crosses 9-40 Day Moving Average
58.60
Price Crosses 9-18 Day Moving Average

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: