GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Robusta phiên GD ngày 21/08/2015

52 Week High
2,233
14 Day RSI at 80%
2,073
1,996
38.2% Retracement from 52 Week High
1,923
50% Retracement from 52 Week High/Low
14 Day RSI at 70%
1,866
1,850
38.2% Retracement from 52 Week Low
13 Week High
1,835
1,823
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
1,789
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
1,750
38.2% Retracement from 13 Week High
4 Week High
1,749
1,740
14 Day %k Stochastic Stalls
1,738
14 Day %d Stochastic Stalls
1,727
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
1,724
50% Retracement from 13 Week High/Low
1,716
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
1,711
Price Crosses 9 Day Moving Average
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
1,707
38.2% Retracement from 4 Week High
Price Crosses 40 Day Moving Average
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 2]
1,701
1,700
14 Day RSI at 50%
1,698
38.2% Retracement from 13 Week Low
1,695
50% Retracement from 4 Week High/Low
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
1,688
Price Crosses 18 Day Moving Average
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 1]
1,683
1,682
38.2% Retracement from 4 Week Low
1,673
Price Crosses 9-40 Day Moving Average
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
1,670
Pivot Point [Điểm chặn]
Current Price [Giá hiện tại]
1,665
Current Price [Giá hiện tại]
1,662
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
Pivot Point 1st Level Support [Hỗ trợ 1]
1,652
1,645
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
4 Week Low
1,640
Pivot Point 2nd Level Support [Hỗ trợ 2]
1,639
1,633
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
13 Week Low
52 Week Low
1,613
14 Day RSI at 30%
1,582
14 Day RSI at 20%
1,434
1,320
Price Crosses 9-18 Day Moving Average

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: