GIÁ CÀ PHÊ


LỊCH QUYỀN CHỌN 2016

[Giaphat - giacaphetructuyen.vn]

18/12/2015   Ngày giao dịch cuối cùng của Arabica T12/2015

18/12/2015   Ngày hết hạn Quyền chọn đối với Robusta T1/2016

 

02/01/2016   Ngày thông báo giao hàng đầu tiên đối với Robusta T1/2016

30/01/2016   Ngày giao dịch cuối cùng của Robusta T1/2016

 

11/02/2016   Ngày hết hạn Quyền chọn đối với Arabica T3/2016

18/02/2016   Ngày hết hạn Quyền chọn đối với Robusta T3/2016

19/02/2016   Ngày thông báo giao hàng đầu tiên đối với Arabica T3/2016

 

02/03/2016  Ngày thông báo giao hàng đầu tiên đối với Robusta T3/2016

19/03/2016  Ngày giao dịch cuối cùng của Arabica T3/2016

31/03/2016  Ngày giao dịch cuối cùng của Robusta T3/2016

 

10/04/2016  Ngày hết hạn Quyền chọn đối với Arabica T5/2016

15/04/2016  Ngày hết hạn Quyền chọn đối với Robusta T5/2016

22/04/2016  Ngày thông báo giao hàng đầu tiên đối với Arabica T5/2016

 

01/05/2016    Ngày thông báo giao hàng đầu tiên đối với Robusta T5/2016

18/05/2016    Ngày giao dịch cuối cùng của Arabica T5/2016

29/05/2016    Ngày giao dịch cuối cùng của Robusta T5/2016

 

12/06/2016   Ngày hết hạn Quyền chọn đối với Arabica T7/2016

17/06/2016   Ngày hết hạn Quyền chọn đối với Robusta T7/2016

22/06/2016   Ngày thông báo giao hàng đầu tiên đối với Arabica T7/2016

 

01/07/2016   Ngày thông báo giao hàng đầu tiên đối với Robusta T7/2016

21/07/2016   Ngày giao dịch cuối cùng của Arabica T7/2016

31/07/2016   Ngày giao dịch cuối cùng của Robusta T7/2016

 

14/08/2016   Ngày hết hạn Quyền chọn đối với Arabica T9/2016

19/08/2016   Ngày hết hạn Quyền chọn đối với Robusta T9/2016

21/08/2016   Ngày thông báo giao hàng đầu tiên đối với Arabica T9/2016

 

01/09/2016  Ngày thông báo giao hàng đầu tiên đối với Robusta T9/2016

18/09/2016  Ngày giao dịch cuối cùng của Arabica T9/2016

30/09/2016  Ngày giao dịch cuối cùng của Robusta T9/2016

 

21/10/2016   Ngày hết hạn Quyền chọn đối với Robusta T11/2016

 

02/11/2016   Ngày thông báo giao hàng đầu tiên đối với Robusta T11/2016

12/11/2016   Ngày hết hạn Quyền chọn đối với Arabica T12/2016

19/11/2016   Ngày thông báo giao hàng đầu tiên đối với Arabica T12/2016

30/11/2016   Ngày giao dịch cuối cùng của Robusta T11/2016

 

18/12/2016   Ngày giao dịch cuối cùng của Arabica T12/2016

18/12/2016   Ngày hết hạn Quyền chọn đối với Robusta T1/2017

[Giaphat - giacaphetructuyen.vn]


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: