GIÁ CÀ PHÊ


Giá Điều trong nước ngày 18/05/2015

Thứ 2 - 18/05/2015

GIÁ HẠT ĐIỀU

HẠT ĐIỀU CHẺ DƯỚI 30% THU HỒI NHÂN

STT Chủng loại Độ ẩm (%) Tỉ lệ nổi (%) Tạp chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 17.0 ≤ 10.0 ≤ 4 ≥ 30 ≤ 140 27.000
2 B ≤ 16.0 ≤ 13.0 ≤ 5 ≥ 29 ≤ 150 26.100
3 C ≤ 15.5 ≤ 15.0 ≤ 6 ≥ 28 ≤ 170 25.200
4 D ≤ 15.0 ≤ 17.0 ≤ 7 ≥ 27 ≤ 185 24.300
HẠT ĐIỀU CHẺ TRÊN 30% THU HỒI NHÂN
STT Chủng loại Độ ẩm (%) Tỉ lệ nổi (%) Tạp chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 12.0 ≤ 12.0 ≤ 4 ≥ 34 ≤ 160 34.000
2 B ≤ 11.0 ≤ 15.0 ≤ 5 ≥ 33 ≤ 170 33.000
3 C ≤ 10.5 ≤ 19.0 ≤ 6 ≥ 32 ≤ 180 32.000
4 D ≤ 10.0 ≤ 20.0 ≤ 7 ≥ 31 ≤ 190 31.000
Giá hạt ĐIỀU phơi khô (chưa bóc vỏ) 25,000-26,000 (đ/kg)
Giá hạt ĐIỀU tươi 19,000-20,000 (đ/kg)

Giá Kochi - India (usd/lb)

Tham khảo giá điều thô tại thị trường nội địa Ấn Độ

W240

3.85 - 3.95

SW360 3.05 - 3.15 Tỉnh Kerala 60.0 - 72.0 (Rupee/kg)

W320

3.45 - 3.55

TÁCH (SSW & Butts) 2.95 - 3.05 Tỉnh Karnataka 65.0 - 88.0 (Rupee/kg)
W450 3.25 - 3.35 VỠ (Splits) 2.75 - 2.85 Tỉnh Maharashtra 91.0 - 94.0 (Rupee/kg)

SW320

3.25 - 3.35

MẢNH 2.45 - 2.55 Tỉnh Goa 0.0 - 0.0 (Rupee/kg)

Tham khảo giá Điều nhập khẩu vào Việt Nam

Nhập từ Tanzania vào Ấn Độ 0.0 - 0.0 (Rupee/kg)
Nhập khẩu (RCN) từ Tanzania 0 (usd/tấn) Nhập từ Bờ Biển Ngà vào Ấn Độ 0.0 - 0.0 (Rupee/kg)
Nhập khẩu (RCN) từ Nigeria (usd/tấn) Nhập từ Ghana vào Ấn Độ 0.0 - 0.0 (Rupee/kg)
Nhập khẩu (RCN) từ Đức 1200-1250 (usd/tấn)

Nhập khẩu (RCN) từ Bờ Biển Ngà 1100-1175 (usd/tấn)
Nhập khẩu (RCN) từ Ghana (usd/tấn)
Nhập khẩu (RCN) từ Guinea-Bissau (usd/tấn)
Nhập khẩu (RCN) từ Indonesia (usd/tấn)

Tuyên bố trách nhiệm : Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người đọc phải tự chịu trách nhiệm khi xử lý thông tin cho các hoạt động đầu tư của mình! Gia Phát sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này ... !


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: