GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Robusta phiên GD ngày 10/08/2015

52 Week High
2,245
1,996
38.2% Retracement from 52 Week High
14 Day RSI at 80%
1,989
1,919
50% Retracement from 52 Week High/Low
1,841
38.2% Retracement from 52 Week Low
13 Week High
1,828
1,825
Price Crosses 9-18 Day Moving Average
14 Day RSI at 70%
1,816
4 Week High
1,752
1,738
38.2% Retracement from 13 Week High
1,734
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
1,725
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
1,713
Price Crosses 40 Day Moving Average
1,710
50% Retracement from 13 Week High/Low
1,702
38.2% Retracement from 4 Week High
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 2]
1,689
1,687
50% Retracement from 4 Week High/Low
1,683
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
1,682
38.2% Retracement from 13 Week Low
1,677
14 Day RSI at 50%
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 1]
1,675
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
1,671
38.2% Retracement from 4 Week Low
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
Current Price [Giá hiện tại]
1,661
Current Price [Giá hiện tại]
1,660
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
1,655
Pivot Point [Điểm chặn]
1,653
Price Crosses 18 Day Moving Average
1,644
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
1,643
Price Crosses 9 Day Moving Average
Pivot Point 1st Level Support [Hỗ trợ 1]
1,641
1,636
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
1,626
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
1,624
14 Day %d Stochastic Stalls
4 Week Low
Pivot Point 2nd Level Support [Hỗ trợ 2]
1,621
1,617
14 Day %k Stochastic Stalls
1,608
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
13 Week Low
52 Week Low
1,592
14 Day RSI at 30%
1,560
14 Day RSI at 20%
1,414

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: