GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE ngày 31/07/2015

ICE Futures U.S.
COFFEE "C" CERTIFIED WAREHOUSE STOCK REPORT
As of: Jul 31, 2015  1:38:10PM
ANTWERP BARCELONA HAMBURG / BREMEN HOUSTON MIAMI NEW ORLEANS NEW YORK Total
Brazil 1,007 0 1,600 1,960 0 0 13,960 18,527
Burundi 65,717 0 60,039 0 0 0 1,594 127,350
Colombia 41,391 0 48,243 13,132 45,896 275 221,592 370,529
Costa Rica 250 0 0 0 0 0 0 250
El Salvador 8,260 0 775 0 0 0 12,390 21,425
Guatemala 15,319 0 200 25 0 0 6,273 21,817
Honduras 397,705 250 25,500 26,769 20,484 2,750 79,444 552,902
India 31,630 0 2,563 0 0 0 0 34,193
Mexico 228,241 0 5,411 33,866 0 250 87,716 355,484
Nicaragua 98,928 0 0 0 0 0 2,325 101,253
Peru 206,120 0 59,292 7,193 0 25 86,699 359,329
Rwanda 59,115 0 16,313 0 0 0 296 75,724
Tanzania 1,210 0 1,437 0 0 0 578 3,225
Uganda 26,591 295 33,324 0 0 0 850 61,060
Total in Bags 1,181,484 545 254,697 82,945 66,380 3,300 513,717 2,103,068
Lượng cà phê Arabica tồn kho trên sàn ICE giảm -2,205 bao so với báo cáo ngày 30/07

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: