GIÁ CÀ PHÊ


Tín hiệu mua/bán cà phê Arabica phiên giao dịch ngày 30/07/2015

Các chỉ báo ngắn hạn
Trung bình di động 7 ngày

Bán
Trung bình di động 8-10 ngày

Bán
Trung bình di động 20 ngày
Bán
Chỉ báo MACD 20 - 50 ngày
Bán
Cận biên 20 ngày
Nắm giữ
Chỉ báo trung bình ngắn hạn: 80% bán

Khối lượng trung bình 20 ngày là 15,050-234

Các chỉ báo trung hạn
Kênh hàng hóa 40 ngày

Bán
Trung binh di động 50 ngày

Bán
Chỉ báo MACD 20 - 100 ngày
Bán
Parabol 50 ngày

Bán
Chỉ báo trung bình trung hạn: 100% Bán
Khối lượng trung bình 50 ngày là 15,361+132
Các chỉ báo dài hạn
Kênh hàng hóa 60 ngày

Bán
Trung binh di động 100 ngày
Bán
Chỉ báo MACD 50 - 100 ngày
Bán
Chỉ báo trung bình dài hạn: 100% Bán
Khối lượng trung bình 100 ngày  là 9,478+97
Trạng thái chung: 96% Bán
Giá hiện tại Hỗ trợ Điểm chặn Kháng cự
122.15 118.80 121.80 124.80

KẾT LUẬN

Mở cửa giảm, đóng cửa tăng

[ĐẶNG GIA THÁI - (0123) 4243.888]


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 30 Tháng 7 2015 07:36