GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Arabica phiên GD ngày 04/08/2015

52 Week High
232.00
227.91
Price Crosses 18-40 Day Moving Average
191.71
Price Crosses 9-40 Day Moving Average
189.16
38.2% Retracement from 52 Week High
175.93
50% Retracement from 52 Week High/Low
171.80
Price Crosses 9-18 Day Moving Average
162.69
38.2% Retracement from 52 Week Low
14 Day RSI at 80%
160.54
13 Week High
146.25
14 Day RSI at 70%
141.62
138.75
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
136.17
38.2% Retracement from 13 Week High
133.05
50% Retracement from 13 Week High/Low
4 Week High
132.50
129.93
38.2% Retracement from 13 Week Low
129.73
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
128.69
Price Crosses 40 Day Moving Average
128.49
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
127.67
38.2% Retracement from 4 Week High
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 2]
127.08
126.48
14 Day RSI at 50%
126.18
50% Retracement from 4 Week High/Low
126.02
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
125.95
14 Day %k Stochastic Stalls
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 1]
125.52
125.48
Price Crosses 18 Day Moving Average
125.25
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
125.05
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
124.98
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
124.68
38.2% Retracement from 4 Week Low
Current Price [Giá hiện tại]
123.95
Current Price [Giá hiện tại]
123.63
Pivot Point [Điểm chặn]
123.56
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
122.59
Price Crosses 9 Day Moving Average
122.32
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
Pivot Point 1st Level Support [Hỗ trợ 1]
122.07
121.75
14 Day %d Stochastic Stalls
120.31
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
Pivot Point 2nd Level Support [Hỗ trợ 2]
120.18
4 Week Low
13 Week Low
52 Week Low
119.85
14 Day RSI at 30%
114.72
14 Day RSI at 20%
100.03

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: