GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Robusta phiên GD ngày 11/08/2015

52 Week High
2,245
1,996
38.2% Retracement from 52 Week High
14 Day RSI at 80%
1,968
1,919
50% Retracement from 52 Week High/Low
1,841
38.2% Retracement from 52 Week Low
13 Week High
1,828
14 Day RSI at 70%
1,807
1,754
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
4 Week High
1,752
1,738
38.2% Retracement from 13 Week High
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 2]
1,719
1,712
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
1,711
Price Crosses 40 Day Moving Average
1,710
50% Retracement from 13 Week High/Low
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 1]
1,706
1,705
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
1,703
Price Crosses 9-18 Day Moving Average
1,702
38.2% Retracement from 4 Week High
Current Price [Giá hiện tại]
1,693
Current Price [Giá hiện tại]
1,687
50% Retracement from 4 Week High/Low
1,683
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
1,682
38.2% Retracement from 13 Week Low
1,681
Pivot Point [Điểm chặn]
1,678
14 Day RSI at 50%
1,675
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
1,671
38.2% Retracement from 4 Week Low
Pivot Point 1st Level Support [Hỗ trợ 1]
1,668
1,660
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
1,653
Price Crosses 18 Day Moving Average
1,650
Price Crosses 9 Day Moving Average
1,644
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
Pivot Point 2nd Level Support [Hỗ trợ 2]
1,643
1,638
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
1,636
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
4 Week Low
1,621
14 Day %d Stochastic Stalls
1,602
14 Day %k Stochastic Stalls
13 Week Low
52 Week Low
1,592
1,564
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
14 Day RSI at 30%
1,530
14 Day RSI at 20%
1,344

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: