GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Arabica phiên GD ngày 18/08/2015

52 Week High
231.50
190.05
38.2% Retracement from 52 Week High
177.25
50% Retracement from 52 Week High/Low
14 Day RSI at 80%
170.84
164.45
38.2% Retracement from 52 Week Low
14 Day RSI at 70%
149.79
13 Week High
149.50
147.57
Price Crosses 18-40 Day Moving Average
144.17
14 Day %k Stochastic Stalls
143.35
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
4 Week High
142.60
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 2]
142.32
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 1]
140.43
139.38
38.2% Retracement from 13 Week High
139.29
14 Day %d Stochastic Stalls
139.27
Pivot Point [Điểm chặn]
138.72
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
Current Price [Giá hiện tại]
138.55
Current Price [Giá hiện tại]
Pivot Point 1st Level Support [Hỗ trợ 1]
137.38
136.78
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
136.33
Price Crosses 9 Day Moving Average
136.30
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
136.25
50% Retracement from 13 Week High/Low
Pivot Point 2nd Level Support [Hỗ trợ 2]
136.22
135.74
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
135.11
38.2% Retracement from 4 Week High
133.12
38.2% Retracement from 13 Week Low
132.94
14 Day RSI at 50%
132.90
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
132.80
50% Retracement from 4 Week High/Low
131.65
Price Crosses 40 Day Moving Average
131.13
Price Crosses 18 Day Moving Average
130.49
38.2% Retracement from 4 Week Low
129.02
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
129.00
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
127.08
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
125.05
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
4 Week Low
13 Week Low
52 Week Low
123.00
14 Day RSI at 30%
108.62
83.30
Price Crosses 9-40 Day Moving Average
14 Day RSI at 20%
78.21
47.95
Price Crosses 9-18 Day Moving Average

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: